គម្រោងផ្សេងៗ

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០១៦២០១៩

គោលដៅរបស់អង្គការមតរក២០១៦២០១៩គឺ៖ ក្រុមផ្សេងៗនៃសហគមន៍នៅម្តុំឆកសមុទ្រកំពង់សោមមាន កាឡានុវត្តភាពច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ ប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងលក្ខណៈសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន ហើយធានានូវភាពជាម្ចាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសសង្គមជួយដល់ជីវភាពរស់នៅ។

សូមមើលលំអិតនូវផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០១៦-២០១៩

រូបសញ្ញារបស់Bread for the World Bread for the World នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺជាម្ចាស់មូលនិធីសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធី​របស់អង្គការមរតក

 

គម្រោងជលផល

ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមានការគាំទ្រពីICCO Cooperation អង្គការមរតកចាប់ផ្តើមគម្រោជលផល​ថ្មី​មួយ​ដែលមានរយះពេល៣ឆ្នាំក្នុងបំណងជួយគ្រួសារអ្នកនេសាទចំនួន៥ឃុំដែលរស់នៅជុំវិញឆកសមុទ្រកំពង់សោម ដើម្បីបង្កើនចំណូលតាមរយៈការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព ការទទួលបានកំចីហិរញ្ញវត្ថុ និងធ្វើឳ្យប្រសើ​ឡើង​នូវ​បច្ចេកទេសទីផ្សា។ សូមមើលលំអិតគម្រោងជលផល

គម្រោងអភិវឌ្ឍតាមសហគមន៍

គម្រោងនេះមានរយះពេល១៥ខែ ដែលផ្តលមូលនិធិដោយកម្មវិធី Direct Aid Program នៃស្ថានទូតអូស្រ្តាលី ដើម្បីពង្រឹងផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសំខាន់ៗរបស់មរតក។ ហើយគោលបំណងម្យាងទៀតគឺនៅពេលបញ្ចប់គម្រោង យ៉ាងហោចណាស់៣០ក្រុមនៃសហគ្រាសសហគមន៍(យ៉ាងតិចស្រី្ត៦០%)ក្នុង៥ឃុំនៅជុំវិញឆកសមុទ្រកំពុងសោម ប្រើសេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍ និងធ្វើឳ្យប្រសើរឡើងបច្ចេកទេសផលិតកម្ម​ដើម្បី​កែឆ្នៃ​ផលិតផល​តំរង់ទិសទៅរកទីផ្សារ ក្នុងការបង្កើនកាលានុវត្តភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ សូមមើលលំអិត​គម្រោងអភិវឌ្ឍតាមសហគមន៍