Job Opportunity

ដំណឹងជ្រើសរើស-បុគ្គលិកជំនួយការគំរោង (១រូប)

មរតកជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមានទីស្នាក់ការ ផ្ទះលេខ ៤៣៧ ភូមិស្រែអំបិល ឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្ដកោះកុង ។ នាខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ អង្គការនេះបានវិវត្ដខ្លួនចេញពីកម្មវិធីចិញ្ជឹមជីវិតនៃអង្គការ (American Friends Service Committee, AFSC) និងទទួលបានការចុះបញ្ជីជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ ៤៩៥ ស.ជ.ណ និង សេចក្ដីជូនដំណឹង ពីសាលាខេត្ដកោះកុង លេខ ០៣៥ ស.ជ.ណ ។

អង្កការមរតកមានបេសកកម្មលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រដែលចូលរួមក្នុងសហគមន៍ក្រុមអ្នកផលិតនៅតាមដំបន់ឆ្នេរតាមរយៈការកសាងសម្មត្ថភាព និងគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ពួកគេដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រវាងតួអង្គពាក់ព័ន្ធដូចជា អជ្ញាធរ, មន្ដ្រីជំនាញ, អង្គការដៃគូ សំដៅជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍ក្នុងខេត្ដកោះកុង និងព្រះសីហនុ ។ កម្មវិធីការងារសំខាន់ៗ របស់អង្គការមរតកជារួមមាន៖ 1- បង្កើតបណ្ដាញសគមន៍ក្រុមកែឆ្នៃផលិតផល និងបណ្តាញទីផ្សារ, 2- បង្កើតបណ្ដាញប្រកប មុខរបរខ្នាតតូច-មធ្យម និងបណ្ដាញគ្រប់គ្រងទុនបង្វិលឃុំ, 3- ពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មការ និង ចងក្រងបណា្ដញសហគមន៍ ការពារធនធានធម្មជាតិ, 4- សកម្មភាពអភិបាលកិច្ចល្អថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ និងគោល នយោបាយជាតិ ដល់ក្រុមសហគមន៍។

អង្គការមរតកត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជំនួយការគំរោង ១រូប (Field Assistant)

លក្ខណៈសម្បត្ដិ៖ បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរធ្លាប់បានចូលរៀនក្នុងមធ្យមសិក្សា (ថ្នាក់ទី១២ ឬ មហាវិទ្យាល័យ) មានសមត្ថភាព តែង/និពន្ធអត្ថបទរឿង ចេះគណិតសាស្ដ្រ និង បទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រព្រមទាំងប្រព័ន្ធទំនាក់ទមនងផ្សេងៗ ព្រមទាំងមានច្ឆន្ទៈធ្វើការងារ ជាក្រុមតាមភូមិដាច់ស្រយាល ។

ប្រាក់ខែ៖ ក្នុងកំរឹតអក្សរ “D”៖ ចាប់ពីកាំទី១ ដល់ ទី៦ (២៤៧ ដល់ ៣១៥ ដុល្លាអាមេរិក) អាស្រ័យដោយ ចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍។

កាលបរិច្ឆេទជ្រើសរើសៈ ការទទួលពាក្យផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០១៩

ការដាក់ពាក្យសុំៈ ផ្អែកតាមលក្ខណជ្រើសរើស បេក្ខជនត្រូវរៀបចំពាក្យស្នើសុំចូលបម្រើការដោយខ្លួនឯងជាភាសាខ្មែរដោយបង្ហាញ សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសរសេរ និងផ្ជាប់ជាមួយនូវប្រវត្ដរូបសង្ខេប ដូចជាប្រវត្ដសិក្សាអបរំ/មុខរបរបច្ចុប្បន្ន និង ប្រវត្ដ បំរើការ ផ្សេងៗ រួមទាំងឈ្នោះអ្នកជួយធានាដោយមានបញ្ជាក់ពីអាសយដ្ឋាន/ទូរស័ព្វទំនាក់ទំនង ។ ពាក្យស្នើសុំចូលបំរើការ ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីចាត់ការអង្គការមរតកតាមអាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ # 437, ក្រុម # 7, ភូមិ/ឃុំ/ស្រុក ស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ឬ អ៊ីម៉េលទៅកាន់៖ tithsamol@gmail.com; and CC to oungtivea@gmail.com. ។ អង្គការមរតកផ្ដល់ឱកាស ស្មើភាពដល់ បេក្ខជនទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់, ជាពិសេស លើកទឹកចិត្ដដល់បេក្ខនារី ឬ ជនពិការ ដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិ/ឃុំ ស្រុកនានា ក្នុងខេត្ដកោះកុង និង ព្រះសីហនុ ។ ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងៈ097 74 39 718 ឬ 097 919 6172 ។

បញ្ជាក់ៈ ការរើសបុគ្គលិកនឹងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំបំរើការដែលសមីខ្លួនបានសរសេរដោយខ្លួនឯង ។ មានតែបេក្ខជនជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជម្រើសប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបានអញ្ជើញមកធ្វើសម្ភាសន៍ ។

តួនាទី និងភារៈកិច្ច-ជំនួយការគំរោង(Job Description-Field Assistant)

អំពីស្ថានភាពទូទៅៈ ជំនួយការគំរោងគឺជាសមាជិកក្រុមគំរោង មានភារៈកិច្ចចូលរួមចំណែកជួយដល់ការអនុវត្ដន៍រាល់សកម្មភាព គំរោងកម្មវិធីរបស់អង្គការមរតកនៅតាមតំបន់គោលដៅនានា៖ ភូមិ/ឃុំ ស្រុក ក្នុងខេត្ដ កោះកុង និងព្រះស៊ីហនុ។.

តំបន់ការងារៈ ជំនួយការគំរោងមានមូលដ្ឋានធ្វើការជាអចិន្ដ្រៃយ៍នៅក្នុងការិយ៉ាល័យនៃអង្គការមរតកដូចអាសយដ្ឋានខាងក្រោម និងចុះអនុវត្ដការងារទៅតាមតំបន់គោលដៅ ភូមិ/ឃុំ ស្រុក ក្នុងខេត្ដ កោះកុង និងព្រះស៊ីហនុ អាស្រ័យដោយទទួល ការណែនាំពីប្រធានក្រុម។

ការគ្រប់គ្រងៈ ជំនួយការគំរោងស្ថិតនៅក្រោមឱវាទផ្ទាល់នៃការដឹកនាំ់របស់ប្រធានក្រុម និងត្រូវរាយការណ៍់ដល់ប្រធានក្រុម របស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ ។

ភារៈកិច្ចៈ ជំនួយការគំរោងមានភារៈកិច្ចធ្វើការជិតស្និតជាមួយក្រុមកម្មវិធី និងសមាជិកក្រុមដ៍ទៃទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយ ជំរុញការអនុវត្ដន៍សកម្មភាពនានារបស់គំរោងសំដៅធ្វើឱ្យសម្រេចតាមបេសកកម្ម ចក្ខុវិស័យ គោលបំណង និង ទិសដៅ របស់អង្គការ ។ ភារៈកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ជំនួយការគំរោងរួមមានដូចខាងក្រោម ៖

  1. ជួយចាត់ចែងការងាររដ្ឋបាល ក្មុងវិស័យគំរោងដែលសមីខ្លួនទទួលយក ដូចជា ផ្ញើរ/បញ្ជូន ឬ ទទួលលិខិតស្នាម ព្រមទាំង ប្រមូលឬផ្តល់ពត៌មានផ្សេងៗទៅកាន់-ឬ ពីតួអង្គ /ស្ថាប័ននានា ធ្វើកំណត់ហេតុ/ទុកដាក់ឯកសារ/របាយការណ៍ផ្សេងៗ និងមកកាន់ទីចាត់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការមរតក។
  2. ចុះតាមតំបន់គោលដៅជាប្រចាំដើម្បីពិនិត្យតាមដាននូវរាល់សកម្មភាពគំរោងរបស់ក្រុមសហគមន៍ ដែលចុះកិច្ចព្រមព្រាង ជាមួយអង្គការ ដើម្បីស្វែងយល់នូវរាល់ភាពរីកចំរើន និងប្រមូលពត៌មានធ្វើជាកត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ។ កំណត់ហេតុនឹងត្រូវ ចងក្រងធ្វើជារបាយការណ៍ឱ្យប្រធានក្រុម ព្រមទាំងចូលរួមកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ជាំងជាប្រចាំពីស្ថានភាពគំរោង ។
  3. ដើតួជាអ្នកនាក់នាំពាក្យរបស់អង្គការដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយតំណាងក្រុមសហគមន៍ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មន្ដ្រីជំនាញបុគ្គលិកអង្គការផ្សេងៗ សំដៅស្វែងយល់ និងចែករំលែពត៌មានព្រមទាំងរក្សាទំនាក់ទំនងឱ្យបានល្អ ។
  4. ជួយប្រធានក្រុម និងសមាជិកដ៍ទៃទៀតក្នុងការសំរបសំរួលរៀបចំអង្គប្រជុំ, សិក្ខាសាលា, ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា, រៀបចំគំរោង សំណើ និង ការផ្សព្វផ្សាយពត៌មានផ្សេងៗដល់សហគមន៍ ។

សមត្ថភាពនិងតម្រូវការៈ បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ជាតិកម្ពុជា បានចូលរៀនក្នុងមធ្យមសិក្សា (ថ្នាក់ទី ១២ ឬ មហា វិទ្យាល័យ) មានសមត្ថភាពតែង/និពន្ធអត្ថបទរឿង ចេះគិតលេខ គណិត្យសាស្ដ្រ និងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗព្រមទាំងមានច្ឆន្ទៈធ្វើការ ជាក្រុមតាមភូមិដាច់ស្រយាល ។ បេក្ខជនជាស្រីភេទ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលបំរើការ ។

គុណតម្លៃៈ បេក្ខជនត្រូវមាន គុណតម្លៃដូចខាងក្រោម ៖

  1. មានភាពសកម្ម ចេះភាពឆ្នៃប្រឌិត ធ្វើការងារស្និតស្នាលជាក្រុមចំរុះ
  2. មានច្ឆន្ទៈ និងអកប្បកិរិយ៉ាល្អ និងមានអធ្យាស្រ័យល្អក្មុងការងារ
  3. ចរិយាបទថ្លៃថ្នូ ចេះអត់ធ្មត់ និងគោរពអ្នកដ៍ទៃ
  4. ព្រមទទួលធ្វើការតាមភូមិដាច់ស្រយាល ក្នុងពេលវេលាប្រែប្រួល
  5. យល់ដឹងពី សមភាពយេនឌ័រ ជាតិសាសន៍ និងជំនឿសាសនាផ្សេងៗ។

Job Vacancy – Program Manager

Job Description

Sre Ambel district, Koh Kong

About the Program: Morodok is a local NGO localized from Integrated Sustainable Livelihoods Program of the American Friends Service Committee (ISLP-AFSC) in Sre Ambel district, Koh Kong.  Morodok’s mission is “to improve living conditions, strengthen solidarity and create ownership for the poor people in the coastal communities of Cambodia through building their capacity, supporting their initiatives and facilitating dialogue between relevant actors.”  Morodok is urgently looking to recruit 1 Program Manager (PM) be responsible for strategic planning, budgeting, monitoring, reporting and evaluating the progress of projects respectively. The PO will work closely with program support staff (Community Facilitators, Field Assistants) to coordinate community groups to prepare project proposals and fundraising, and capacity building of network groups to advocate for their rights over social enterprise development and resource tenure.

About the Position:  The Morodok’s Program Manager is a full-time Senior Management staff, who works under supervision of Morodok’s Executive Director, to liaise with local authority, local partners and community groups in the target districts to facilitate the integrated implementation of all projects. She/he will take overall management responsibility to oversee project staff for planning, budgeting, monitoring, evaluation and reporting on the progress of projects related to capacity building CBO-NRM networks, business enterprise networks, Community Revolving Fund, Community Based Ecotourism (CBET) and youth self-help groups.

The Program Manager will give inputs to Morodok’s Management Team on project management related tasks and perform other duties requested by the ED, to act on behalf of Morodok to organize events related to social enterprise development, CBO network on Natural Resource Management.

Qualifications required: Cambodian citizen; at least 5 years’ experience in Project cycle Management of development work, including in strategic planning, monitoring and reporting (PCM & PMER); a university degree in a relevant fields; fluent in both English and Khmer, including proposal writing skills; computer literate; skills in administration; proven commitment to teamwork and to working effectively with rural communities in a remote area.

Salary: “G/3”, from $707/month, increase 5% per year, up on performance satisfaction.

Application deadline:  27 October 2017

Applications should include both a CV and a cover letter which addresses the selection criteria listed above.  Application should be sent by email to:

Mr. Tit Samol: tithsamol@gmail.com; and cc: oungtivea@gmail.com; or delivered to Morodok’s office: # 437, Group # 7, Sre Ambel village/commune/district, Koh Kong province. For more information, please call: H/P: 097 74 39 718 or 097 91 96 172.

Morodok is an equal opportunity employer and encourages applications from people who are resident in Sre Ambel district and other districts in Koh Kong and Preah Sihanouk Provinces, especially women, disabled people and ethnic minorities. Only short listed candidates will be invited for interview. Previous applicants no need to apply.

Back